Het Fonds zoekt per 1 januari 2019 een BESTUURSVOORZITTER

Het Prins Claus Fonds voor cultuur en ontwikkeling is opgericht in 1996 als eerbetoon aan Prins Claus voor zijn toewijding voor cultuur en ontwikkeling. Het Fonds gelooft dat cultuur een basisbehoefte is. Het Prins Claus Fonds steunt kunstenaars, kritische denkers en culturele organisaties op plaatsen waar vrijheid van culturele expressie is beperkt door conflict, armoede, onderdrukking, marginalisatie of taboes. Jaarlijks reikt het Fonds Prins Claus Prijzen uit aan individuen en organisaties voor hun uitmuntende prestaties op het gebied van cultuur en ontwikkeling. Het Fonds biedt ook eerste hulp aan cultureel erfgoed dat bedreigd wordt door natuurrampen of menselijk toedoen.

Het Prins Claus Fonds voor cultuur en ontwikkeling is opgericht in 1996 als eerbetoon aan Prins Claus voor zijn toewijding voor cultuur en ontwikkeling. Het Fonds gelooft dat cultuur een basisbehoefte is. Het Prins Claus Fonds steunt kunstenaars, kritische denkers en culturele organisaties op plaatsen waar vrijheid van culturele expressie is beperkt door conflict, armoede, onderdrukking, marginalisatie of taboes. Jaarlijks reikt het Fonds Prins Claus Prijzen uit aan individuen en organisaties voor hun uitmuntende prestaties op het gebied van cultuur en ontwikkeling. Het Fonds biedt ook eerste hulp aan cultureel erfgoed dat bedreigd wordt door natuurrampen of menselijk toedoen.

Het Fonds zoekt per 1 januari 2019 een

BESTUURSVOORZITTER

De voorzitter:

o  beschikt over ruime ervaring met het besturen van c.q. het toezicht houden op een organisatie. Daarbij verdient een goede communicatie met de directeur en zijn/haar staf vermelding;

o  is in staat onafhankelijk en onpartijdig te functioneren, in samenspel met de andere bestuursleden.

o  beschikt over voldoende tijd zich actief voor het Fonds in te zetten; (maximaal een dag per week)

o  is dynamisch, communicatief en vertrouwd met het sturen van veranderingsprocessen;

o  is een boegbeeld (incl. morele autoriteit), empathisch en sensitief, integer, representatief, humorvol;

o  heeft uitstekende leidinggevende en bindende kwaliteiten;

o  bezit goede onderhandelingskwaliteiten, en is in staat vaardig vergaderingen te leiden;

o  heeft een uitstekend politiek gevoel;

o  heeft affiniteit met het op cultuur en ontwikkeling geconcentreerde werkgebied van het Fonds, dat in sterke mate een internationale dimensie heeft; kennis en ervaring op dit terrein strekt tot de aanbeveling.

o  is begripvol m.b.t. de bijzondere aard van het Fonds, open geest, beweegt zich gemakkelijk in verschillende culturen, landen en milieus;

o  heeft uitstekende, voor het Fonds relevante, binnen- en buitenlandse netwerken (van m.n. politieke, bedrijfsmatige of sociale aard);

o  is bereid en in staat deuren voor het Fonds te openen met het oog op de noodzakelijke fondsenwerving;

De voorzitter is bij voorkeur woonachtig in Nederland en beheerst de Nederlandse taal.

Voor het bestuur wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling over gender, leeftijd en culturele achtergrond.

Het betreft een onbezoldigde functie.

Reacties graag uiterlijk 21 oktober a.s. aan Executive Assistant Adrienne Schneider via [email protected]

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.