Persbericht: Eerste hulp voor erfgoed Internationale training deze zomer in Brabant

2014 Egyptian Heritage Rescue Team Bomb Blast Cairo Museum Of Islamic Art January

Waar het Rode Kruis zich in crisissituaties inzet voor het redden en beschermen van mensen, draagt het Prins Claus Fonds samen met ICCROM (Rome), Smithsonian Institution (Washington), en de Nederlandse Unesco Commissie bij aan de bescherming van cultureel erfgoed bij een ramp of conflict.

Tijdens het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed vindt van 6 tot en met 24 augustus 2018 in Brabant de internationaal gerenommeerde training ‘First Aid to Cultural Heritage in Times of Crisis’ (FAC) plaats. Deze training is erop gericht om in crisissituaties zoals (natuur)rampen en oorlogen, erfgoed ‘eerste hulp’ te bieden. De deelnemers leren erfgoed preventief te beschermen, te redden en/of te herstellen.

Aan de training nemen 24 professionals deel uit landen van over hele wereld: conservatoren, archeologen, archivarissen maar ook professionals werkzaam in humanitaire crises zoals militairen en crisiscoördinatoren. Als afsluiting vindt een grootschalige eindoefening plaats op 22 augustus waarbij een crisissituatie wordt gesimuleerd.

De afgelopen jaren heeft de training in Rome, Amsterdam en Washington DC plaatsgevonden. Daaruit zijn spin-offs voortgekomen in onder meer Servië, Irak, Egypte en Georgië. Inmiddels zijn meer dan 100 erfgoedprofessionals wereldwijd officieel gecertificeerde ‘cultural first aiders’ en inzetbaar om archieven, museale collecties en gebouwen in de meest complexe situaties te registeren, verzamelen, stabiliseren en evacueren.

Partners

Het project, waarvan de coördinatie in handen ligt van het Prins Claus Fonds, is een internationaal samenwerkingsverband tussen het Prins Claus Fonds, de Nederlandse Unesco Commissie, ICCROM, en het Smithsonian Cultural Rescue Initiatief. Daarnaast zijn verschillende lokale partners betrokken, waaronder Provincie Noord-Brabant, Erfgoed Brabant, en gemeenten Breda ’s-Hertogenbosch.

Over het Prins Claus Fonds

Het Prins Claus Fonds ondersteunt, verbindt en eert kunstenaars en culturele voorvechters daar waar culturele expressie wordt onderdrukt, vooral in Latijns Amerika, Afrika, Azië, de Caribische en Oost Europa. Via haar Cultural Emergency Response programma, verleent het Fonds noodhulp daar waar erfgoed wordt bedreigd door conflicten of natuurrampen. 

Foto: Egyptian Heritage Rescue Team na een bom ontplofte naast de museum van Islamitische kunst in Cairo, januari 2014 © Egyptian Heritage Rescue Team

________________________________________________________________________

NOOT VOOR DE REDACTIE

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Martine Willekens, persmanager Prins Claus Fonds

[email protected] +31 (0) 653600431

Martijn van Eck, Nederlandse Unesco Commissie

[email protected] +31 (0) 614415051