In solidarity with our board member Clarice Gargard

Clarice Gargard has been a Prince Claus Fund Board Member since 2018. Her work in the media highlights underexposed stories and perspectives, and as a board member she brings extensive experience and a welcome perspective to the Fund. Her dedication to freedom of expression and equality reflects values that we at the Prince Claus Fund share. 

In working toward a more inclusive future, we believe there cannot be space for hate. We believe that the basis of this future must be trust and respect.  We support our board member Clarice Gargard.  

Read or listen to her statement here

In solidariteit met ons bestuurslid Clarice Gargard

Clarice Gargard is lid van het bestuur van het Prins Claus Fonds sinds begin 2018. Haar werk in de media markeert onderbelichte verhalen en perspectieven, en als bestuurslid brengt zij haar uitgebreide ervaring en een welkom perspectief mee voor het Fonds. Haar toewijding aan de vrijheid van meningsuiting en gelijkheid reflecteert waarden die het Prins Claus Fonds met haar deelt. 

In het werken aan een meer inclusieve toekomst, kan er geen plaats zijn voor haat. Wij geloven in vertrouwen en respect als basis voor de toekomst. Wij steunen ons bestuurslid Clarice Gargard. 

Lees of luister naar haar statement hier