SPARROW Sound & Picture Archives for Research on Women

SPARROW Sound & Picture Archives for Research on Women

Mumbai ~ India

SPARROW (1988, India), Sound & Picture Archives for Research on Women, cultuur en ontwikkeling


Dit dynamische vrouwenarchief in Mumbai daagt de populaire kijk op India’s geschiedenis uit door de stem van de vrouw centraal te zetten. Feministische verhalen en ervaringen van vrouwen worden verzameld, onderzocht en gedeeld. Zo vergroot SPARROW het publieke

draagvlak voor de belangrijke rol die de vrouw binnen de Indiase samenleving heeft - in het verleden en het heden.

 

Rapport Prins Claus Fonds Prijzencommissie 2014

april 2014


SPARROW (Mumbai, 1988) is een onafhankelijke instelling die geluid- en beeldmateriaal archiveert en produceert over de geschiedenis van vrouwen en het feminisme in India. Het archief is gestart in het huis van schrijver en onderzoeker C. S. Lakshmi en is met mede-oprichters Neera Desai en Maithreyi Raj uitgegroeid tot een levendig onderzoekscentrum met een grote collectie geschreven en audiovisueel materiaal. Het archief is multidisciplinair en richt zich vooral op persoonlijke verhalen. Alle aspecten van het dagelijks leven van vrouwen – de problemen rond ras, gender en klasse – komen aan bod en de culturele, sociale en politieke bijdragen van de vrouwen worden belicht.

 

Ook legt SPARROW een archief aan van ervaringen die niet in officiële bronnen te vinden zijn en gevaar lopen te verdwijnen. Studenten helpen mee om de mondelinge geschiedenis vast te leggen en feiten te verzamelen die niet in geschiedenisboeken voorkomen, en voeren daartoe gesprekken met progressieve vrouwenbewegingen, sociale activistes, vrouwen die in stamverband leven, ngo-medewerksters, vrouwelijke natuurgenezers en wetenschappers, en zo meer. Het collectief publiceert boeken, brochures en nieuwsbrieven. De acht lokale talen waarin wordt gearchiveerd worden door SPARROW vertaald om ze voor een breder publiek toegankelijk te maken. Er zijn inmiddels vier delen verschenen van een vijfdelige anthologie, waaraan 87 schrijvers in 23 talen hebben meegewerkt.

 

Met lezingen, colleges, filmvertoningen en workshops brengt SPARROW discussies op gang over onderwerpen als het geweld in de wijken van Mumbai en de beeldvorming van vrouwen in de populaire cultuur. Via boekenbeurzen, seminars, festivals, exposities en de sociale media wordt een groot publiek aangesproken. Er zijn exposities gehouden met werk van vrouwelijke kunstenaars en cartoonisten, er is een conferentie georganiseerd met schrijvende dalit-vrouwen. Ter viering van de Internationale Vrouwendag in 2006 werd er een rijdende expositie georganiseerd, getiteld Marching on the Roads: Making Oneself, Making History, waarbij vier bussen, beplakt met foto’s over vrouwenactivisme, langs vier routes in Mumbai heen en weer reden.

 

SPARROW wordt gehuldigd omdat het zich inzet voor het behoud en de verspreiding van eclectisch bewijsmateriaal over de strijd van Indiase vrouwen voor een rechtvaardiger samenleving. Het archief verrijkt het leven van vrouwen, weet hen te enthousiasmeren en zet hen aan tot daden en denken. Het is een krachtig wapen in de strijd tegen vrouwendiscriminatie. Het laat zien hoe de geschiedenis op verschillende manieren kan worden bekeken, herinnerd en beschreven, als reactie op patriarchale interpretaties en machtsstructuren. Het archief wordt gehuldigd omdat het verhalen van vrouwen opnieuw aan het licht brengt en hun erfenis overdraagt aan de jongere generaties na hen.