Oscar Muñoz

Oscar Muñoz

~ Colombia

Oscar Muñoz (Popayán, 1951) is beeldend kunstenaar. Met behulp van ongebruikelijke technieken en een geraffineerd esthetisch gevoel maakt hij indringende kunstwerken, die vragen opwerpen over het paradoxale mensbeeld en over de broze, vluchtige aard van waarneming, identiteit en geheugen. In ruim dertig jaar heeft hij een uitmuntend oeuvre opgebouwd dat zowel plaatselijk is als universeel. In de Colombiaanse context stelt zijn werk vragen over de rol van het beeld, de productie en consumptie van beelden via de media, en vormt een politieke werkelijkheid waarin geweld en oorlog aan de orde van de dag zijn.

            Oscar Muñoz experimenteert voortdurend met verschillende processen, met media en met performance. In Aliento (Adem, 1995-2002) worden op schijnbaar lege metalen spiegels door erop te ademen portretten van overledenen zichtbaar, waardoor zij weer even tot leven komen. De video Re/trato (2003) toont de worsteling van de kunstenaar om met waterverf een zelfportret te tekenen op een heet trottoir, waarop de lijnen van het portret steeds verdampen voordat hij het kan voltooien. In andere werken laat hij gezichten, op water aangebracht met as, langzaam vervormen en verdwijnen met het wegstromende water, of laat ze in een eindeloze loop draaien en veranderen.

            Muñoz is een inspirerende figuur in de Colombiaanse kunstwereld, hij is mede-oprichter en artistiek directeur van Lugar a Dudas (Ruimte voor twijfel, 2006) in Cali. Het is een voor iedereen toegankelijk centrum met een archief, bibliotheek, kunstenaarsverblijven en een lab voor onderzoek en kritische analyse, dat de plaatselijke cultuur nieuw leven heeft ingeblazen.

            Oscar Muñoz wordt gelauwerd wegens zijn originele, diepzinnige en poëtische kunstwerken over de vergankelijkheid van het bestaan, over geheugen en geschiedenis. Omdat hij met grote inzet en toewijding mensen bewust maakt van zowel de kracht als de kwetsbaarheid van het beeld, in een context van geweld en verdwijningen. Hij wordt geëerd wegens zijn streven om op een toegankelijke en bedrieglijk eenvoudige manier complexe ideeën over te brengen en zo de grenzen van de beeldende kunsten te verruimen. En omdat hij als bekende intellectueel zo ruimhartig jongere generaties inspireert en de ontwikkeling van hedendaagse cultuur bevordert.