Ma Jun

Ma Jun

Ma Jun (Beijing, China, 1968) is ontwerper van nieuwe media en milieuactivist, die burgers aanzet tot actie tegen industriële vervuiling. In 2006 stichtte hij een non-profit organisatie, het Institute of Public and Environmental Affairs (ipe) met als doel officiële data over vervuiling te verzamelen en te analyseren, en die begrijpelijk en gratis toegankelijk te maken voor de burgers. Ma Jun en ipe hebben een vernieuwende app ontwikkeld, waarmee onder andere bewoners in driehonderd Chinese steden de luchtkwaliteit kunnen controleren en bewijzen van vervuiling in hun buurt kunnen rapporteren. Ma Jun legt de nadruk op ‘best practices’ en dringt aan op transparantie. Hij is medeoprichter van een netwerk van ngo’s op milieugebied. Via sociale media, lezingen, workshops en publicaties bereikt hij een breed publiek van consumenten, bedrijven en overheidsinstanties met informatie over milieukwesties.

 

Rapport Prins Claus Prijzen Commissie 2017 hier