Lu Guang

Lu Guang

~ China

Lu Guang (Yongkang, 1961) is een fotograaf die zich bezighoudt met de dramatische gevolgen van de snelle industrialisatie voor de Chinese bevolking. Hij laat zien hoe de aarde en de mensen, vooral de arbeiders en de armen, eronder te lijden te hebben en hij doet dat met fotojournalistieke casestudies, met onderwerpen als bovengrondse mijnbouw, de Sars-epidemie, dorpsbewoners die leven te midden van vervuiling, chemisch afval en besmet water. Met zijn krachtige composities en kleuren is Lu’s expressieve werk zeer geëngageerd. Het sleept je mee en je raakt er persoonlijk bij betrokken.

            Lu Guang behoudt zijn onafhankelijkheid door zijn onderzoeksprojecten te financieren met een minimaal budget, dankzij zijn kleine fotolab. Zijn onderwerpen benadert hij met een grote diepgang, waarmee hij zeldzame momenten en unieke beelden kan vastleggen. Zijn serie over de olieramp in Dalian (2010) bevat schrijnende, onvergetelijke beelden van twee brandweerlieden die zich wanhopig proberen drijvende te houden in de met olie besmeurde zee, en de tragische dood van een van hen, Zhang Liang.

            Door zichtbaar te maken wat gewoonlijk wordt verdoezeld, creëert Lu Guang een platform waardoor heikele kwesties kritisch kunnen worden bekeken en veranderd. Dankzij de verspreiding van zijn beelden via internet en Twitter wordt er op grote schaal actie ondernomen en zijn de Chinese autoriteiten al verschillende malen gedwongen maatregelen te nemen. Een goed voorbeeld is de storm van verontwaardiging na de publicatie van zijn portretten van boeren die werden aangemoedigd hun bloed te verkopen in ruil voor kunstmest, maar door onhygiënische procedures het hiv-virus opliepen en aids kregen. Het gevolg hiervan was dat de verantwoordelijke instanties de zorg en behandeling van de boeren, die hun eerst was ontzegd, wel op zich moesten nemen.

            Lu Guang wordt gelauwerd omdat hij de waarheid laat zien door middel van zijn aangrijpende getuigenissen van menselijke tragedies en verwoeste landschappen. Hij wordt geëerd wegens de scherpzinnige wijze waarop hij gebruikmaakt van prachtige beelden, meeslepende verhalen en digitale media om mensen te activeren en autoriteiten te dwingen de omstandigheden te verbeteren Wegens zijn moed, integriteit en onvermoeibare inzet om netelige kwesties in moeilijke omstandigheden aan de orde te stellen. En omdat hij aantoont dat fotografie een krachtig medium is dat de maatschappij kan veranderen.