Amar Kanwar

Amar Kanwar

Amar Kanwar (New Delhi, India, 1964) is beeldend kunstenaar en sociaal activist, die zich inzet voor de ontwikkeling van kunst als middel om sociale rechtvaardigheid te bevorderen. Hij documenteert heikele onderwerpen als onderdrukking, seksueel geweld, armoede en inbezitneming van land en hulpbronnen. Met behulp van poëtische beeldtaal, archiefmateriaal en getuigenissen van betrokkenen creëert hij een gelaagd verhaal op het vlak van kunst, documentaire en activisme. Zijn werk richt zich in de eerste plaats op Zuid-Azië, maar is relevant voor de hele wereld. Kanwar zorgt ervoor dat zijn installaties en vernieuwende hybride kunstvormen een divers publiek bereiken, van locale filmclubs en organisaties in de gemeenschappen waar de problemen het meest nijpend zijn, tot exposities en filmfestivals over de hele wereld.

 

Rapport Prins Claus Prijzen Commissie 2017 hier