Alejandro  Zambra

Alejandro Zambra

Santiago de Chile ~ Chili

Alejandro Zambra (Santiago de Chile, 1975) is een schrijver die de existentiële dilemma’s van het dagelijkse leven in Chili verbeeldt. Hij heeft drie zeer korte, lyrische romans op zijn naam staan, alle drie even diepzinnig en indringend. In zijn op het eerste gezicht alledaagse verhalen, vol intrigerende compositorische kunstgrepen en magistraal taalgebruik, onderzoekt hij ideeën over liefde en vertrouwen en toont hij de meedogenloze greep van het verleden op het heden. Als vertegenwoordiger van zijn generatiegenoten, die tijdens de dictatuur nog kind waren, filosofeert Zambra over de erfenis van die schrijnende periode in de geschiedenis van hun land.

            Bonsái (2006) beschrijft het verloop van een liefdesrelatie, ondermijnd door fantasieën en omissies. In La vida privada de los árboles (Het verborgen leven van bomen, 2007) behandelt hij het thema herinnering en huwelijkse beklemming en toont hij aan dat ieder mens zijn eigen werkelijkheid schept. Zijn meest recente boek, Formas de volver a casa (Manieren om naar huis terug te keren, 2011), is een indringend verhaal over de relatie van een kind met zijn ouders en leeftijdgenoten, waarin onderwerpen worden aangeroerd als de onoverbrugbare verschillen in interpretatie, de dagelijkse overlevingstactieken in een dictatuur, diverse menselijke zwakheden, gevoelens van schuld en mislukking, volharding en de verschillende manieren waarop het heden en verleden worden herinnerd en verwerkt.

            De beladen en moeilijke verhalen zijn geschreven in een meeslepende stijl. Door verhalen binnen een verhaal te vertellen, met verschillende vertellers en verschuivende tijdszones waarin herinneringen en gebeurtenissen voortdurend veranderen, creëert Zambra een verrassende ruimte in zijn minimalistische, compacte meesterwerken. Hij laat verhaallijnen door elkaar lopen, voegt precieze, poëtische details toe en verstrengelt banaliteit met diepgang, waardoor de kern van het verhaal naar voren komt. Als schrijver en verteller onderbreekt hij voortdurend op ontwapenende, persoonlijke wijze het verhaal en deelt met ons, de lezers, zijn zorgen over het schrijfproces, ons er steeds aan herinnerend dat we fictie lezen.

            Alejandro Zambra wordt gelauwerd als schrijver van schitterende, creatieve en onthullende boeken en als scherp waarnemer van de diepere sociale en psychologische gevolgen van een dictatuur. Hij wordt geëerd omdat hij mensen helpt hun eigen, alternatieve interpretatie te onderzoeken van een beladen verleden en de weerslag daarvan op het heden. En omdat hij een hernieuwde belangstelling van zowel lezers als schrijvers heeft gewekt voor de mogelijkheden van de roman als bewaarplaats van de geschiedenis en als bron van zelfontplooiing.